A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület Közleménye 2018. évre

Egyesületünk megköszöni a felajánlott SZJA 1%-okat, melyet halasításra fordítottunk. Tisztelettel kérjük és várjuk e formában a támogatásukat 2018 évben is.

Adószámunk: 19884550-1-8

A horgászat időbeosztása a következő:

 • Baggeron az első horgásznap 2018. március 4.
 • Március 4 - április 29-ig:06.00 - 20.00 óráig
 • Május 1 - szeptember 30-ig: 00.00 - 24.00 óráig
 • Az őszi telepítés után a Baggeron 07.00 - 17.00 –óráig, csak rablóhalra lehet horgászni vitt kishallal, úszós szerelékkel.
 • Békés halra horgászni tilos!
 • Rókadombon az őszi telepítés utáni szombattól december 31-ig a horgászat egy bottal, január 1. után két bottal engedélyezett.
 • A hét vasárnappal kezdődik. Sötétedés után a horgászhelyet ki kell világítani!

Darabszámkorlátozások:

 • A darabszám korlátozások a területi jegyen is megtalálhatóak.
 • Napi 2 db, heti 4 db, évi 25 db (melyből 5 db amur lehet!) nemes hal, fogható.
 • 2 darab nemes hal szákba helyezése után a horgászatot be kell fejezni.

Méret korlátozások:

 • Pontyból a 30 cm-nél kisebb illetve a 60 cm-nél nagyobb példányokat vissza kell engedni!
 • Az amur legkisebb fogható mérete 50 cm.
 • A compó megtartása egész évben tilos!
 • Rablóhalra vonatkozó méretkorlátozások a MOHOSZ szabályai szerint érvényesek.

 Tilalmi idők:

 • Az egyesület vizein ponty tilalom nincsen. Rablóhalra vonatkozó tilalmi idők a MOHOSZ szabályai szerint érvényesek.
 • A Baggeron a Lengyár oldali nádasnál május 31-ig horgászni tilos!

Egyéb:

 • Halat csak a kifogó személy írhatja be.
 • A tóparton hal nem ajándékozható el.
 • A Lengyár oldali nádas mögött csak úszós készséggel horgászhatunk.
 • Második jegy a horgászverseny után, napijegy egész évben váltható.
 • Foglalt hely nincs, merítőszák használata kötelező!
 • Etetőanyag és horog behordás, illetve a pergető- és lékhorgászat tilos!
 • A tó területére autóval behajtani tilos!

Háziverseny:

 1. 2018. április 28. szombat, regisztráció 06 órakor, horgászat 07 órától 11 óráig.
 2. A verseny hetében tavaszi telepítést tervezünk mely után horgászati tilalom lép életbe.
 3. A tilalom a versennyel oldódik, ezen a napon horgászni 13.00 órától lehet.
 4. Környezetvédelmi nap: Április 27-én (péntek) 16.00 órától illetve augusztus 4-én (szombat) 09.00 órától mindkét tavunkon.
  A Környezetvédelmi nap megváltása: 1.000.-Ft!!!
 5. Közgyűlés: 2018. január 26-án 17.00 óra, helyszíne az Erkel F. úti irodaház.

Mosonmagyaróvár, 2018.01.01.


 

A MOSONMAGYARÓVÁRI HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE

A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület horgászrendjében meghatározott szabályok rendeltetése, hogy elősegítsék az Egyesület céljainak érvényesülését; a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást; a kifogott hallal való ésszerű és kíméletes bánásmódot; az aktív és egészséges kikapcsolódást; az épített és a természetes környezet védelmét, egyben tegye lehetővé mindazon etikai normák érvényesülését, amelyek mindenki számára biztosítják a szabadidő zavartalan eltöltést a természetben.

I. A HORGÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL.

A legfontosabb általános tudnivalók

1. Horgászni az jogosult, akinek állami horgászjegye és az adott vízre területi engedélye van.

Állami horgászjegyet csak az kaphat, aki horgászvizsgát tett, és horgász egyesületi tag; horgászattal (halászattal) kapcsolatos bűncselekményért 3 évre visszamenőleg büntetve nem volt; horgászattal (halászattal) kapcsolatos szabálysértés miatt egy éven belül nem hoztak ellene jogerős elmarasztaló határozatot, valamint előző évi fogási naplóját leadta.

2. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, tagsági lapját, állami horgászjegyét, valamint a területi engedélyét és fogási naplóját, illetve annak kitöltéséhez szükséged tollat, amelyeket az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek) felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyben feltehetően halzsákmány van, a működési területükön feltartóztathatják, átvizsgálhatják, és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetőkkel szemben intézkedhetnek.

Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést a jogosulatlanul horgászótól (orvhorgásztól) minden esetben elveheti. A horgászásra jogosulttól csak akkor veheti el, ha az, az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál (pl. gereblyéző felszerelés, egy négyzetméternél nagyobb csalihalfogó háló stb.). Az elvett eszközről az ellenőrző személy átvételi elismervényt ad. Az ellenőrző személy a jogellenesen kifogott élő halat haladéktalanul visszajuttatja a vízbe. Az ellenőrző személy a szabályokat megsértő horgásztól az adott vízterületre érvényes területi engedélyét és súlyos esetben állami horgászjegyét - a halászati hatósághoz történő továbbítás végett - elismervény ellenében bevonhatja. Intézkedését a fogási naplóba köteles bejegyzi.

3. Egész évben tilos kifogni a természetvédelmi célból védett halfajokat. Más halfajokat azok tilalmi időszakában tilos kifogni. A természetvédelmi célból védett halfajokat az állami horgászjegy tartalmazza, a tilalmi időszakokra a II. Horgászat helyi rendje alfejezet ide vonatkozó pontja rendelkezik.

4. Egyes halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. Ezek felsorolása az állami horgászjegyen és a fogási naplóban is olvasható. A helyi horgászrendek további halfajokra is előírhatnak méretkorlátozást.

5. A faj szerinti tilalom alá eső vagy a méreten aluli kifogott halat, akár élő, akár élettelen állapotban van, haladéktalanul és kíméletesen - nem dobva - kell a vízbe visszahelyezni.

6. A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta fogható darabszámot a fogási napló tájékoztatója tartalmazza. A helyi horgászrend előírhat szigorúbb mennyiségi korlátozásokat is.

7. A helyi horgászrend - a halászati hatóság előzetes hozzájárulása alapján - a faj szerinti tilalmi idők és legkisebb fogható méretek és mennyiség vonatkozásában eltérhet a jogszabályban foglaltaktól.

8. Az egy időben használható horgászbotok számát, illetve a horgok számát jogszabály írja elő, és azt a fogási napló tartalmazza. A helyi horgászrend e rendelkezéseken szigoríthat. A botokkal egyidejűleg használható csalihalfogó emelőhálóval csak ragadozóhal horgászatához fogható csalihal.

9. Tilos a horognak olyan mozdulattal való behúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe ("gereblyézés"). Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a végólom fölött a főzsinórra előke nélkül felkötött egyes és hármas horog.)

10. A horgász köteles a fogási naplót vezetni, majd az azon feltüntetett határidőig az egyesületnek megküldeni vagy a naplón feltüntetett címre leadni. A napló vezetésének adatai összesítésének a halállomány felmérése és a halgazdálkodás szempontjából van jelentősége. Állami horgászjegyet, és szövetségi betétlapot csak az kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta.

11. A fogási naplót a "Tudnivalók" címszó alatti előírások szerint kell vezetni.

12. A horgász a kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes vízterületeken a vízügyi, valamint a természetvédelmi hatóságok által meghatározott korlátozásokat köteles betartani.

13. A fentebb kivonatosan ismertetett általános előírások megsértése - a cselekmény súlyától függően - büntető vagy szabálysértési, illetve halvédelmi bírságolási eljárást von maga után.

14. A vízszennyezést, különösen halpusztulás esetén a horgász haladéktalanul köteles jelenteni a halőrnek vagy a területen található más hatósági személynek, egyesületének, illetve az illetékes halászati hatóságnak, vagy a Környezetvédelmi Felügyelőségnek.

II. A HORGÁSZAT HELYI RENDJE

1. A horgászat országos rendjén túl, a horgász, a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni a helyi horgászrendet is.

2. Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, az Egyesület vonja felelősségre túl az esetleges hatósági eljáráson.

A felelősségre vonás mértékét, az egyesület Fegyelmi Szabályzata rögzíti.

3. Az egyesület által használt vízterületen horgászni csak érvényes területi engedéllyel, vagy napijeggyel, illetve az egyesület által kibocsátott egyéb okmánnyal pl.: tiszteletjeggyel- lehet.

A horgászat során a horgász köteles magánál tartani az előbbi okmányokat, illetve a fogási napló kitöltéséhez szükséges tollat

4. A horgászatra feljogosító okmányokat, a kifogott halakat a horgász köteles az arra jogosult személyeknek (az egyesület tisztségviselői, halőr, társadalmi halőr, rendőr stb.) ellenőrzés céljából bemutatni. Az ellenőrzésre jogosult személyek indokolt esetben a horgász gépjárművét is átvizsgálhatják.

5. A horgászat befejezése után a napijeggyel rendelkező horgász köteles a napijegy váltásának helyszínén fogási naplóját leadni.

6. A parton foglalt horgászhely nincs! A horgászok a horgászhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják el. Tilos foglalt helyet akár rendszeres etetés, akár más címen létesíteni és fenntartani.

7. Horgászni az alábbi felszereléssel lehet:

Felnőtt horgász : legfeljebb 2 db bottal, készségenként legfeljebb 3 db horoggal;

Ifjúsági horgász : legfeljebb 1 db bottal, a készségen legfeljebb 3 db horoggal;

Gyermek horgász: 1 db úszós készséggel, azon 1 db horoggal, nagykorú felügyeletével horgászhat. Gyermek jeggyel nemes hal nem tartható meg!

8. Mennyiségi korlátozások:

 Fogható mennyiségek első területi jegy esetén:

 

Évi

Heti

Napi

Békés hal (ponty,amur)

25 db

4 db

 

2 db

Ragadozó hal

10 db

Egyéb hal

-

-

3 kg

 
A második területi jegy megváltása után:

 

Évi

Heti

Napi

Békés hal (ponty,amur)

20 db

4 db

 

2 db

Ragadozó hal

10 db

Egyéb hal

-

-

3 kg

 

A megengedett éves darabszám elérése után keszegezni kizárólag úszós kézséggel lehet.

 

9. Rablóhal csak kishallal, halszelettel, vagy más természetes eredetű csalival fogható. Csalihal fogására az 1x1 méteres merítőháló használata megengedett. Vizeinken a pergetés tilos!

10. A kifárasztott hal vízből történő kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. A kifogott halat szárazon vagy vízben lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos! Tilos a halat a parton vonszolni, a földön vergődni hagyni, vagy annak bármilyen más módon indokolatlan sérülést okozni.

11. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva lehetőleg keretes haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal és kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe.

12. A megtartási szándékkal már haltartóba helyezett, és ezzel egy időben a fogási naplóban regisztrált halat később fogott más hallal kicserélni tilos! A fogási naplóba történő regisztrációkor, a dátum mellett a horgász köteles a hal egyedsúlyát is feltüntetni!

13. A horgászhelyét mindenki köteles tisztán tartani. Szemetet, étel-, és csali maradékot, bármilyen más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos, azt a legközelebbi szemétgyűjtőbe kell dobni! Ha a parton nincs szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor a szemetet magával vinni.

14. A víz minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja (pl. mérgez, oxigént von el, a fenéken erjed, rothad stb.)!

15. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, irtása; a partvédelmi létesítmények megbontása!

16. Május 1. - október 15. között az éjszakai horgászat megengedett, a horgász sötétedés után köteles a horgászhelyét folyamatosan megvilágítani.

17. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. A bevetett horgász készségek őrzésével mást megbízni nem szabad. Amennyiben az ellenőrzésre jogosult személy látótávolságon kívül őrizetlenül hagyott horgászkészséget talál azt összegyűjti, és az egyesület tisztségviselőinek megőrzés céljából átadja.

18. Ha méreten aluli, vagy tilalmi időben fogott hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet eltávolítani, a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni, és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni.

19. A horgot a csalival csak horgászbottal szabad a kívánt helyre bevetni, tilos a csali bárminemű behordása.

20. Tilos olyan módszert alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra (ilyen pl. a rugós, vagy elektromos önbevágó).

21. Valamennyi horgász joga és kötelessége a szabályok, valamint a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, társadalmi halőr, egyesület tisztségviselői stb.) bejelenteni.

22. A vízparton csak az arra kijelölt, vagy kiépített helyen lehet tüzet rakni, főzni, sütni. Sátorozni csak a kijelölt helyeken lehet, a többi horgász zavarása nélkül.

23. A vezetőség engedélye nélkül, a vízterület tiltótáblával jelzett részén fürödni, és vízi járművel közlekedni szigorúan tilos és életveszélyes!

24. A horgászrendben foglalt rendelkezések, vagy az etikai szabályok be nem tartása fegyelmi eljárást, súlyosabb esetben hatósági eljárást vonhat maga után.

25. A napijegyes horgászatra vonatkozó esetleges eltéréseket külön tájékoztató tartalmazza.

 

III. A HORGÁSZAT ETIKAI SZABÁLYAI

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat. Az etikai szabályok durva megsértése fegyelmi eljárást is maga után vonhat.

1. A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok túlzott mértékű fogyasztásától, ami akár súlyos baleset okozója is lehet a vízparton.

2. A horgász, ha rádiót vagy magnetofont visz magával, azt csak fülhallgatóval vagy minimális hangerővel használja, hogy mások pihenését ne zavarja. Kerülje a kiabálást, a hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár beszédtől.

3. A vízpartra később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése ne jelentsen balesetveszélyt.

4. Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében helyet, vagy módszert kell változtatni. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva is sorozatosan kívülről akad a halba a horog.

5. A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

6. A horgász a horgászrend megtartása, a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért végeznek.

7. A horgász tekintse kötelességének a környezetvédelmi munkában való részvételt.

8. Mivel az egyesület gondoskodik a hulladék gyűjtők kihelyezéséről, a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a talált hulladékot, illetve a horgászat közben keletkezett saját hulladékát azokban elhelyezni. Hulladék gyűjtők hiányában, a hulladék elszállításáról saját maga gondoskodni.