A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület Közleménye

Egyesületünk megköszöni a felajánlott SZJA 1%-okat, melyet halasításra fordítottunk. Tisztelettel kérjük és várjuk e formában a támogatásukat 2024-es esztendőben is.

Adószámunk: 19884550-1-08

Horgászrendi változások a Megyei Szövetség kezelésében lévő vízterületeken


2020. évben elkészült a Szövetség vizeinek egységes horgászrendje, melyet az online területi jegy értékesítés megvalósulása ellenére minden egyesületnek nyomtatott könyvecske formájában továbbra is biztosítunk, hogy minden horgász számára át tudja adni.

A horgászrendben az alábbi szükségszerű változtatásokat hoztuk:

1. Ponty tilalmi időben horgászat:
A ponty tilalom alatt sokan horgásztak/horgásznak kifejezetten pontyra, ami ellentétes a 2013. évi 102. A halvédelméről és a halgazdálkodásról szóló törvénnyel, ezért itt változtatás történt:
Ponty tilalmi időben való horgászat:
"Az országos pontytilalom ideje alatt, az ívó pontyállomány védelme érdekében, a Megyei Szövetség kezelésében lévő vizeken, tilos csalizni növényi magvakkal, beleértve ezek imitációit is, frissen főtt vagy szárított tésztafélékkel, bojlikkal, pelletekkel egyéb növényi lisztekből készült csalikkal.
Csalizni csak élő csalikkal vagy ezek elpusztult változataival lehet. Pl. csontkukac, gyűrűsférgek, puhatestűek, csalihalak.
Kivételt képeznek ezen tilalom alól az országos pontytilalom alól mentesülő vizek: Mosoni Duna Holtág és Zátonyi-Duna.

2. Harcsahorgászat szabályainak módosítása
A harcsahorgászok petíciót juttattak el a Szövetséghez, melyet a Szövetség megvizsgált és a szabályon a fentieknek megfelelően finomított, de az áthúzást a víz felett és a kikötés tilalmát fenntartják, mivel ezt a MOHOSZ is megfogalmazta és várhatóan az újra kiadásra kerülő országos horgászrendbe is belekerül:
Víziközlekedés (nem összekeverendő a hajóúttal!) céljából is igénybe vett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan horgászati módszer alkalmazása, melynek alkalmazása során a vízfelszín felett a horgászzsinór a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók medrének felénél többet keresztirányban elzár.
A Horgászrend az alábbiak szerint módosul a nem behordós jegyek esetén:
Az áthúzásos módszer tilos, a víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet.
A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelék behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva, stb.) és a horog, szerelék behúzása. Ez alól kivételt képez a 2 botos harcsás parti behúzás, amely során a szereléket partról akár a meder teljes szélességében szabad 2 bottal behúzni, de a zsinór nem mehet a víz felszíne felett ekkor sem és nem lehet kikötve sem a túloldalon, sem karóhoz, sem máshoz.

3. A hal elvitel tilalmának feloldása a Szivárgó-csatornán
Jelenleg a Szivárgó-csatornán a III. Záperdei zsilip és a Diósi zsilip közötti 3 km-es szakaszon – versenyen kívül – haltartó szákot használni és a területről halat elvinni tilos. A tiltás oka az ottani halállomány megerősítésének szándéka volt. Ez a tiltás feloldásra kerül és a tiltás feloldásával egyidejűleg a part tereprendezését is elindítja a Szövetség, így kialakítva a Mosonmagyaróvár és Rajka közötti horgászoknak egy kellemes, jól megközelíthető, kedvező horgászati lehetőségekkel bíró szakaszt.

4. A kíméleti idők helyesbítése a törvénynek megfelelően
Új kíméleti területet nem jelöl ki a Szövetség, de a kíméleti időket a törvénynek megfelelően kell a halgazdálkodási tervekben megadni és ennek megfelelően lecserélésre kerülnek a táblák, illetve a horgászrendbe is ezek a dátumok kerülnek.
413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
15. § (1) A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult köteles gondoskodni.
(2) A halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik a kíméleti terület határai részletes leírásának, valamint a kíméleti területre vonatkozó halfogási tilalom időbeli hatályának megismertetéséről.
(3) A kíméleti területként kijelölt vermelőhelyen legalább november 15-től február 28-ig, ívóhelyen legalább március 1-jétől június 15-ig tartó általános halászati és horgászati tilalmat kell elrendelni. A tilalom nem érinti az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, idegenhonos inváziós halfajok gyérítése érdekében a halgazdálkodásra jogosult által végzett tevékenységeket.
Ahol eddig a tilalom hosszabb volt, (Bikarét és Börcsi Dobsai rét és holtág), mivel ezen területek esetleges elöntése kívánatos a halszaporulat szempontjából és a hosszabb tilalmi idő nem ütközik a törvénnyel, így azt megtartja.