Mosonmagyaróvári Horgászegyesület, 9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 1./II. 1.em/3.

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

A Mosonmagyaróvári Horgászegyesület vezetősége nevében tisztelettel meghívom horgász tagjainkat és meghívott vendégeinket az Egyesület 2016 évről szóló BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉRE.

Időpont: 2017. február 18. (szombat) délelőtt 10.00 órakor
Helye: Mosonmagyaróvár, Erkel F. utcai IRODAHÁZ nagyterme

Napirendi pontok:

1. Megnyitó: Mészáros Mihály elnök

2. Beszámoló a 2016 évi munkáról: Frank Péter titkár

3. Beszámoló a 2016 évi gazdálkodásról, javaslat a 2017. évi egyesületi költségvetésre: Walke Károlyné gazdasági felelős

4. A Felügyelő Bizottsági beszámolója: Fülöp Szabolcs FB tag

5. A Fegyelmi Bizottság beszámolója: Gyenes Ernő bizottsági elnök

6. Vita az elhangzottakról (hozzászólások, vélemények)

7. Határozatok elfogadása

8. Zárszó: Mészáros Mihály elnök


Határozatképtelenség esetén az Alapszabály idevonatkozó szabályozása értelmében a megismételt közgyűlést ugyanezen a napon és helyen  10.30 órakor tartjuk a meghirdetett napirendekkel.

A megismételt közgyűlés a szavazati joggal rendelkező jelenlévők számától függetlenül határozatképes és döntéshozatalra jogosult. Megjelenésükre számítunk.

Mosonmagyaróvár, 2017. február 03.

Mészáros Mihály s.k.
elnök