Mosonmagyaróvári Horgászegyesület, Mosonmagyaróvár

 

 

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk az egyesület tagjait a Horgászegyesület

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS -ére.

 

A közgyűlés időpontja: 2017. április 08. (szombat) de. 11.00 óra

A közgyűlés helye: Mosonmagyaróvár, Bagger tó Büfé nagyterme

A közgyűlés várható időtartama: 20 perc


A közgyűlés napirendje:

 

Az Egyesület Vezetősége tisztségviselőinek a Felügyelő Bizottság és a Jelölő Bizottság tagjainak pótlása és megválasztása.

(Elnök, titkár, versenyfelelős, Felügyelő Bizottsági tag, Jelölő Bizottsági tag felmentése és választása)

Előadó: Frank Péter titkár és Kránitz Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke

Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, úgy azt 2017. április 08-án 11.30 órára ismételten összehívjuk - az alapszabály 11§ 2. pontja alapján -, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül, a meghirdetett napirend megtárgyalására, s döntéshozatalra jogosult.

Az ügy fontosságára való tekintettel, személyes részvételére feltétlenül számítunk!

Mosonmagyaróvár, 2017. április 01.                                                                  

Tisztelettel:

Mészáros Mihály a HE elnöke
s.k. 

 

Kapják:

- az egyesület tagjai, (személyes és postai kézbesítéssel, valamint E-mail értesítéssel)
- egyesületi honlap
- irattár